Go Where The Energy Goes

 
I will simply  
G 
go – where the energy  
C 
goes
 
I will simply  
C 
flow – where the energy  
G 
flows
.
 
I will simply  
G 
go – where the energy  
C 
goes
 
I will simply  
C 
flow – where the energy  
G 
flows
.
G 
Gooooo – where the energy  
C 
goes
C 
Flooooow – where the energy  
G 
flows
.
G 
Gooooo – where the energy  
C 
goes
C 
Flooooow – where the energy  
G 
flows

Ingenting går som planerat

 
D 
Ingenting går som plan
A 
erat
 
Men det blir  
A 
bättre än så
 
Ja det blir  
D 
bättre 
 
ändå
.
D 
Ingenting går som plan
A 
erat
 
När jag  
G 
följer – min intui
D 
tion
 
När jag  
G 
följer – min intui
D 
tion

 

Det händer ingenting

 
Det händer  
C 
ingenting – förrän det  
G 
ska
 
Och händer  
G 
ingenting – då får det  
C 
va’
.
 
Det händer  
C 
ingenting – förrän det  
G 
sker
 
Och när det  
G 
händer nåt – då är jag  
C 
med