Ingenting går som planerat

 
D 
Ingenting går som plan
A 
erat
 
Men det blir  
A 
bättre än så
 
Ja det blir  
D 
bättre 
 
ändå
.
D 
Ingenting går som plan
A 
erat
 
När jag  
G 
följer – min intui
D 
tion
 
När jag  
G 
följer – min intui
D 
tion