Det händer ingenting

 
Det händer  
C 
ingenting – förrän det  
G 
ska
 
Och händer  
G 
ingenting – då får det  
C 
va’
.
 
Det händer  
C 
ingenting – förrän det  
G 
sker
 
Och när det  
G 
händer nåt – då är jag  
C 
med